VÅR HISTORIA

1937

Levanto grundas.

1950

Jack börjar sälja hårdmetallklingor

1955

Startades Micor AB, tillverkning av hårdmetallklingor

1969

Grundade Såg- och betongborrning (håltagningsfirma)

1971

Grundade Dimas (tillverkning av diamantverktyg)

1973

Micor AB såldes till Sandvik AB och hade ca 350 anställda i åtta länder

1973

Owe Persson fick leverera ett DIMAS-borr 309mm till Norrmalmstorgsrånet (utfärdat av Hålmetoder AB)

1984

Startades Jack Midhage AB, tillverkning av hårdmetall och diamantverktyg

1987

Sålde Dimas till Electrolux, som idag är en del av Husqvarna Construction

1992

Grundade Owe Jerneviken Maskin AB (tillverkning av diamantverktyg) som blir en av Sveriges största leverantörer inom diamantverktyg

1998

Specialtillverkning av diamantverktyg sjösattes i Göteborg och Peter Petersson kommer in som delägare och ansvarar för tillverkningen

2005

Jack Midhage går bort

2016

Owe Persson går bort bara veckor innan den stora håltagningsmässan i Stockholm (Demcon). Owes Söner och döttrar tar över

2013

Allting blir Jack Midhage AB

2021

Puvac AB förvärvar Jack Midhage AB