VÅR LEVERANSSÄKERHET, SERVICE OCH KVALITÉT GER DIG TRYGGHET I DIN ROLL SOM INKÖPARE​

Vi tillhandahåller ett av Skandinaviens bredaste sortiment av maskiner, diamantverktyg, hårdmetallverktyg och tillbehör som krävs för kapning, borrning och slipning. Utöver vårt standardsortiment har vi även specialtillverkning av kärnborr och diamantfräsar och liknande.
Förutom vårt huvudkontor och lager i Båstad har vi filialer med lager och maskinservice i Solna, Vimmerby, Göteborg och Malmö. Våra säljare är tillgängliga över hela landet.
Vi garanterar snabba leveranser och högkvalitativa produkter till rätt pris.
Du kan vara säker på att få rätt produkter, god service och full support genom våra säljare. 

Partner till Rentalföretagen som är en sammanslagning av till Swedish Rental och Hyreskedjan.
Föreningen är en rikstäckande branschförening för uthyrningsföretag i Sverige. 

Logotypen för branschföreningen för byggnadsberedning BFB

Medlem i BFB , Branschorganisationen för byggnadsberedning bildades 2017 genom att Håltagnings-entreprenörerna samt Riv- och Saneringsentreprenörerna gick samman i en gemensam branschorganisation. 

Logo för och SSDL (Sveriges Slip- och Diamantverktygs- leverantörers förening).

Medlem i SSDL (Sveriges Slip- och Diamantverktygs- leverantörers förening). SSDL är en samlad resurs som bevakar viktiga bransch-frågor, erbjuder service och på andra sätt arbetar för att stärka våra medlemsföretag.

Anslutna till REPA-registret, en organisation för företag inom kartong, wellpapp, metall, plast, glas och tidningar. REPA svarar för statistik om insamlingsresultat och den praktiska hanteringen av förpackningsavgifter.

Medlem i OSA (Organization for the Safety of Abrasives) som endast har tillverkare av slipprodukter som uppfyller de europeiska säkerhetsnormerna som medlemmar.