Cirkelsågklingor med hårdmetalltänder samt hyvelstål