Diamantklingor för våtkapning i betong, sten och liknande material

När du väljer att arbeta med våra diamantklingor kan du känna dig helt trygg med att du valt bland marknadens absolut bästa klingor. Vi har mycket lång erfarenhet av att ta fram det som den svenska marknaden behöver och har ett flertal olika premiumklingor att välja emellan.

Våra allra bästa klingor heter Zenesis och Alfa. Dessa klingor ger dig som proffshåltagare den bästa sågekonomin då de har extremt hög avverkning och en mycket bra livslängd.

Både Zenesis och Alfaklingorna finns som ringkapklingor, golvssågklingor, väggsågklingor och klingor som passar handhållna elkapar och motorkapar.

Vattenkylning behövs för effektivitetens och hållbarhetens skull

Vattenkylningen behövs för dessa klingor för att diamantsegmenten behöver kylas och för att sågslammet skall matas ur sågspåret. Vattnet gör att ditt diamantverktyg håller länge och sågar effektivt under en lång tid.
Du kan ofta torrkapa med en våtkapklinga men det gör att diamantsegmenten riskerar att lossna och sågningen sliter ner segmenten betydligt snabbare än om du använder vattenkylning. Olycksrisken ökar och din sågekonomi blir kraftigt försämrad.

Lasersvetsade klingor håller bättre

Alla våra klingor är lasersvetsade för att minimera risken för “segmentsläpp”  och med det minska olycksriskerna. Använder du rätt verktyg för ditt sågjobb kommer du att få ett snyggt resultat och en klinga som håller för många jobb.