Diamantslipskålar för slipning i betong, sten, färg, lim, puts, epoxy, etc.

Våra slipskålar eller slipkoppar som de ibland kallas är avsedda för professionellt bruk och ger en mycket god ekonomi om du väljer rätt skål för ditt arbete. Slipskålarna finns för användning i betongslipar och vinkelslipar och i ett flertal olika  utföranden beroende på vilket arbete som skall utföras.
Vi levererar slipskålar i olika dimensioner och höjder med diamantsegment eller med PCD-tänder (Polycrystalline diamonds).

Slipa betong eller sten

För att underlätta valet av slipskål så är slipskålarna i vårt program indelade efter användningsområde. Slipskålarna som i första hand är avsedda för betongmaterial fungerar dock i allmänhet utmärkt även för vanliga naturstenmaterial. Tänk bara på att inte köra verktyget för varmt.

Kvalitets- och prisnivå?

Generellt så lönar det sig en högre kvalitet då arbetet kan utföras snabbare och säkrare. Vi testar kontinuerligt våra egna verktyg men också andra fabrikat på marknaden vilket ger god överblick på avverkningsförmåga och livslängd i förhållande till pris.

Slipa fram en finare yta?

Vi kan erbjuda verktyg för att få fram en finare yta i natursten eller betong – ända upp till högblank polering. Är ytan ojämn kan den först jämnas ut med med en metallbunden diamantslipskål. Annars använder man plastinbundna slipdukar typ RESIN monterade på en stödrondell. Börja med 50 Mesh (storlek på slipkornen) och slipa därefter med varje steg upp till önskad glans. Avsluta med en ytbehandling för att få bästa finish och hållbarhet.

Avverkning av beläggningar

I vårt program finns verktyg som är speciellt avsedda för att ta bort beläggningar. Triangle Cup är lämplig att använda när man förutom avlägsnandet av beläggningen även vill slipa underlaget. PCD-Light och PCD-MAX är utmärkta för att snabbt ta bort beläggningar, även kletande sådana, men slipar inte underlaget – snarare kan en viss grov avverkning ske även av underlaget, om det är mjukt.