Dosborr med diamanttänder för torrborrning av hål för ex. eldosor i tegel, lättbetong och liknande