Sågkedjor och sågsvärd för motorsågar och elmotorsågar