JLM GROUP AB HAR SINA RÖTTER I TIDIGT 50-TAL

  • Jack Midhage började redan under tidigt 50-tal med försäljning av hårdmetallklingor.
  • 1955 startade han Micor AB för tillverkning av hårdmetallklingor.
  • Företaget kom att utvecklas väl och 1973 när Jack Midhage sålde bolaget Micor till Sandvik AB hade Micor AB ca 350 anställda i åtta länder.
  • När nuvarande bolag, Jack Midhage AB, startades 1984 kom förutom hårdmetallverk tygen även diamantverktyg att introduceras på svenska marknaden.
  • 1991 blev Peter Logan och Morgan Midhage delägare i bolaget vilket gav Jack möjlighet att lägga tid på utveckling och försäljning av utrustning för återvinning av diamantkärnborr. Denna delen av verksamheten förlades 1997 i ett eget bolag, Midhage Diatip AB, som Jack Midhage drev hela den sista tiden fram till sin bortgång 2005.
  • För specialtillverkning av diamantverktyg bildades 1998 i Göteborg ett separat produktionsbolag, Jack Midhage Diamond Production AB.
  • 2013 integrerades bolaget i Jack Midhage AB. Tillverkningen leds av Peter Petersson som tillsammans med Peter Logan och Morgan Midhage är bolagets tre ägare.
  • Sedan 2019 ingår även Wigrens El-Mek och Pumpjouren i bolaget. Dessa två verksamheter bedrivs i filialen i Malmö.
  • Idag finns förutom huvudlager och huvudkontor i Båstad även filialer med egen personal, service och hämtlager i Solna, Göteborg och Malmö. Göteborgsfilialen hanterar även viss del av produktionen av diamantverktygen.
  • 1 september 2021, förvärvar företaget Puvac Jack Midhage AB och en ny era inleds. Läs mer här…