Diamantslipskålar, golvslipverktyg, slippapper, slipdukar, mattstrippers och pinnfräsar

Hos oss hittar du olika slags slipverktyg för slipning av betong, trä och andra material. Du hittar bland annat sliprondeller, slipskålar, slippapper, golvslipverktyg, slipband och pinnfräsar.

Våra golvslipklossar passar marknadens mest förekommande betongslipmaskiner exempelvis Husqvarna, Scanmaskin, Barracuda S4.
Vi levererar både metallbundna golvslipverktyg och golvslipklossar / golvslippuckar med så kallad plastinbunden diamant.

Utöver vårt breda sortiment av golvslipverktyg tillhandahåller vi slippapper i alla dess former såsom slipband och slippapper i flertalet former i olika kornstorlekar /grit.

Våra pinnfräsar finns med både diamantkorn och med hårdmetall.

Slipkoppar och slipskålar finns för alla slags betong, sten och saneringsarbeten. Våra diamantslipskålar är mycket prisvärda och håller högsta premiumkvalitet. De flesta finns i olika dimensioner i bredd och höjd för att du skall kunna hitta en perfekt slipskål till just din maskin och ditt specifika arbetsområde. Vi har självklart så kallade PCD-slipskålar som är avsedda för saneringsarbeten av ex lim, tjära, gummi och liknande.

Diamantslipskålar

För att underlätta valet av diamant slipskål så är slipskålarna i vårt  program indelade efter användningsområde. Slipskålarna som i första hand är avsedda för betongmaterial fungerar dock i allmänhet utmärkt
även för vanliga naturstenmaterial. Tänk bara på att inte köra verktyget för varmt. I slitande material, t.ex. tegel, vid borttagning av gjutskägg, slipning av kanter o.d. kan slipskål typ BS Medium rekommenderas.

Kvalitets- och prisnivå?

Våra slipskålar är klassificerade med stjärnor i vår katalog. Slipning kan vara ett påfrestande arbete med risk för vibrationsskador.
Generellt så lönar det sig en högre kvalitet då arbetet kan utföras snabbare och säkrare. Vi testar kontinuerligt våra egna olika verktyg men också andra fabrikat på marknaden vilket ger god överblick på avverkningsförmåga och livslängd i förhållande till pris. Fråga oss gärna om våra testprogram.

Slipa fram en finare yta på sten eller betong?

Vi kan erbjuda verktyg för att få fram en finare yta i natursten eller betong – ända upp till högblank polering. Är ytan ojämn kan den först jämnas ut med med en metallbunden slipskål typ TURBO FINE. Annars använder man plastbundna slipdukar typ RESIN monterade på en stödrondell. Börja med 50 Mesh och slipa därefter med varje steg upp till önskad glans. Avsluta med en ytbehandling för att få bästa finish och hållbarhet.

Avverkning av beläggningar

I vårt program finns verktyg som är speciellt avsedda för att ta bort
beläggningar. Typ Triangle Cup är lämplig att använda när man förutom avlägsnandet av beläggningen även vill slipa underlaget.
Typ PCD-Light och PCD-MAX är utmärkta för att snabbt ta bort
beläggningar, även kletande sådana, men slipar inte underlaget –
snarare kan en viss grov avverkning ske även av underlaget, om det
är mjukt.

Golvslipverktyg för betonggolv

Ett brett sortiment av marknadens mest använda betonggolvslipar

Våra olika golvslipverktyg finns med olika hårdhet för att passa olika hårda golv. Vi har verktyg som passar de flesta på marknaden förekommande betonggolvslipar såsom Husqvarnas golvslipar, Scanmaskins golvslipar, Barracuda golvslipar samt ett flertal andra betonggolvslipar.

Olika hårdhet och olika korn

Ett felaktigt val av verktyg kan innebära en avsevärt högre kostnad.
Verktygen finns också med olika korn – alltifrån grovavverkning till
finslipning och polering – upp till 3000 grit.

Ta bort gammal golvbeläggning?

Mattrester, limrester, filt, isolering, epoxy, acryl – det finns många
olika typer av beläggningar som kanske måste bort innan slipningen
kan utföras. Verktyg försedda med PCD-knappar är i de fall de kan
användas mycket effektiva. Ett alternativ till PCD-knappar för avverkning av mycket hårda beläggningar som epoxy m.m. kan vara en
diamantskiva med extra grovt korn.

Blanka och slitstarka betonggolv

Ett betonggolv som är i gott skick och som behandlas med på rätt sätt är i både snyggt och funktionellt.
Metoderna att slipa och behandla betonggolv är många och det finns många faktorer som avgör vilken metod som är att föredra. Golvets skick är en viktig faktor, ett betonggolv som är illa gjutet eller skadat kanske blir snyggast om man täcker det.
Andra faktorer som avgör är kostnaden, vilka maskiner som finns att tillgå och vilken kunskap eller erfarenhet som man har som golvslipare.
Slipningen sker i flera steg – antalet steg beror på vilket resultat som önskas men också vilken maskintyp man har att tillgå, golvets beskaffenhet, ytans storlek m.m.

Slippapper för handhållna maskiner och andra slipmaskiner

Vårt breda sortiment av slippapper innefattar allt från slippapper till bandslipar, giraffslipar, trekantslipar, hörnslipar och andra handhållna slipmaskiner.
Slippapprets grovlek avgörs av kornens storlek och anges enligt FEPA-skalan. Ju lägre Korntal (K), desto grövre slippapper.

  • K40-60 används vid grovslipning och för att slipa bort gammal färg.
  • K80-120 används vid mellanslipning.
  • K150-220 används vid finslipning.
  • K250 och uppåt används vid extra fin slipning och polering

Vissa av våra slippapper har flera hål och dessa slippapper används i slipmaskiner som suger upp slipdammet genom hålen.

Undvik att slippapper blir liggande för länge. Slippapperen förvaras bäst i sin förpackning men sliphylsor bör något dygn före de ska användas ”hängas ut”, d.v.s. hängas upp på en påle. Vid längre upphåll med maskinen ta loss sliphylsan från maskinen och häng upp hylsan.

Slipdukar och skurrondeller

Våra slipdukar är avsedda för polering och finns för både torrslipning och våtslipning. Dessa fungerar bäst i varvtal 4000 rpm, men kan också användas med högre varvtal. Resinslipdukarna består av diamantkorn i ett keramiskt bindemedel. Tjocklek på beläggningen är 1,5 mm. Dessa slipdukarna är försedda med kardborrfäste för montering på en stödrondell.
Våra diamantskurrondeller är avsedda för skurmaskiner med varvtal 100-400 varv/min. Skurrondellerna används vått, dvs med vatten men kan även användas torrt med kortare livslängd. Diamantskurrondeller ger en högre avverkning än de vanliga skurrondellerna och poler-rondellerna och har dessutom en avsevärt längre livslängd.
Diamantskurrondellerna är försedda med ett 3-5 mm ytlager som innehåller diamantkorn, tillverkade av 100% återvunnet polyestermaterial.

Pinnfräsar

Midhages pinnfräsar finns i utförande med diamantkorn och även hårdmetallflis. Pinnfräsar finns för flera olika användningsområden exempelvis  för  sanering av fogar från PCB, tegel, betong o.d. Många av våra pinnfräsar kan användas till allmän fogrensning. Pinnfräsarna passar rakslipar och borrmaskiner med rundaxel samt vinkelslipar med M14-fäste.