Jonex – Ett oslagbart joniseringsaggregat utvecklat för byggarbetsplatser för bekämpning av det farliga kvartsdammet 

Jonex luftrenare är en utveckling av tidigare joniseringsaggregat på marknaden. Dessa nya aggregat har utökade funktioner och bättre joniseringskapacitet än sina föregångare.

Den mikroprocesstyrda, programmerbara manöverpanelen har timerfunktioner och dioder som ger dig indikationer på när det är dags för byte av filter eller joniseringsrör.

Jonex-aggregaten finns i tre modeller, alla med möjlighet att välja olika nivåer på jonisering och luftflöde.

Jonex joniseringsaggregat kan användas till att minimera mikrodamm, organiska lukter, mögelsporer, brand- och tobaksrök m.m. Luftreningen sker snabbt och med oslagbar effektivitet.

Luftrening med Jonex innebär att luften inte bara rensas från det synliga dammet. De hälsofarliga mikropartiklarna, som är svåra att fångas med traditionell teknik, reduceras kraftigt.
Allt slags mikrodamm, inklusive kvarts-, sten, trä- och metalldamm samt pollen m.m. påverkas av jonisering. Den extremt snabba och effektiva reningen av luften gör att jobben kan utföras effektivare och med färre stillestånd. Sanering efter avslutat arbete kan på börjas omgående och till
lägre kostnad.