Beställ vår “säkerhetsinstruktion vid sågning med motorkap” i vår web shop. Instruktionen skickas med medföljande stripe.