Wigrens - En rutinerad elmekanisk verkstad i Malmö

Wigrens El-Mek AB grundades år 1949 och har byggt upp ett unikt kunnande inom det elektromekaniska området. Detta ger stor specialistkompetens, stabilitet och naturligtvis stor kundkännedom.
Kundunderlaget utgörs av industri- och serviceföretag, samt stat och kommun.

En del av Jack Midhage AB

Sedan 2019 ingår vi som en del i Jack Midhage AB. Midhage marknadsför sedan 1984  maskiner, verktyg och tillbehör för byggnadsindustrin. 
Med Jack Midhage AB kan vi  erbjuda ett betydligt bredare produktsortiment och högre tillgänglighet runt om i Sverige. 

Alltid högsta kvalitét

Vi sätter alltid dig som kund i centrum och ger dig största möjliga tillgänglighet till service närhelst på dygnet och oavsett veckodag. Vi erbjuder totalservice till våra kunder genom samarbetsavtal med en industrielektrikerfirma som tar hand om installationsjobben. Vi tar hand om elmotorer från de minsta upp till 10 ton.

Specialister på omlindning

Vi har mångårig erfarenhet av omlindning av elmotorer. Vår specialitet är likströmsmotorer och ankare vilket gör att många av våra kollegor i branschen gärna anlitar vår specialistkompetens.

Balanseringsavdelning och mekanisk avdelning

Vi har en unik balanseringsavdelning där vi klarar av mått på upp till 1,8 meter i diameter med längder om 2,3 meter. Vi balanserar bl.a. axlar, fläktar, koner, pumphjul, trummor samt vevaxlar. Vi klarar vikter ner till milligramområdet.

Laseruppriktning och förebyggande underhåll

Vi utför  laseruppriktning av motorer och pumpar m.m. hos våra kunder. Något som ökat mycket hos oss är att hjälpa till med förebyggande underhåll av elmotorer vilket håller nere den totala underhållskostnaden. 

Vibrationsmätning

Vid vår vibrationsmätning gör vi en treaxlig mätning som ger en frekvensanalys där man tidigt upptäcker begynnande maskinskador och dess underliggande orsak. Genom detta sparar maskinanvändarna stora pengar samtidigt som de får veta statusen på sin maskinpark genom testprotokollet. Vibrationsmätningsinstrumentet är godkänt av såväl Lloyd´s som Norske Veritas.

Försäljning Elmotorer

Vi är återförsäljare av elmotorer från bl.a. Brook Crompton och Busck.
Utöver dessa säljer säljer vi även växlar och andra motorfabrikat och har alltid ett stort antal elmotorer i lager för leverans.

Wigerns El-Mek
Krusegatan 50, 212 25 Malmö

Telefon: Kontor 040 – 29 33 44
Jacek: 0733-15 47 03, 0733-15 47 08

Öppet: 07:00-16:00
E-post: info@wigrens.se