Pelles Diamant täcker upp Stockholm-Syd

Pelles Diamant täcker upp Stockholm-Syd

Att ta sig från norra Stockholm till södra kan vara frustrerande och tidsödande. Vi har sedan några år tillbaka vårt servicecenter i Solna och för att ge ännu bättre service till kunder har vi numera samarbete med Pelles Diamant som finns i södra delen av Stockholm.

Efter vår etablering i Solna har vår kundstock ständigt ökat. Med det ökar även kraven på snabb service och tillgänglighet. Därför har vi inlett ett mycket nära samarbete med Pelles Diamant som ligger i Skärholmen. Pelle tillhandahåller våra diamantverktyg, borrstativ, maskiner och tillbehör, sätter om borr samt reparerar alla tänkbara maskiner.

Pelle är redan ett mycket känt namn i branschen för sin kunskap och sin höga servicegrad. Hans huvudsakliga uppgift om dagarna är maskinservice och omlödning av kärnborr, fräsar och liknande. Hos Pelle finns alltid ett bra reservdelslager för bl.a. Wekamaskiner och borrstativ. Diamantsegmenten han använder är våra grymma Alfa och Zenesis. Pelle når ni på tel. 070-569 88 09 eller besöker honom på Strömsätravägen 18, Skärholmen.

Pelle Andresson, Pelles Diamant. Service och försäljning av Midhages sortiment i Stockholm Syd

Share this post